Tại sao ngoài vũ trụ lại tối?

Theo tôi biết thì ánh sáng mặt trời được phát ra từ mặt trời đến trái đất. Như vậy xung quanh mặt trời phần không bị che khuất phải sáng chứ, nhưng sao tôi thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng vũ trụ lại tối? (Hoàng Yến)

BẠN GIẢI THÍCH QUÁ LANG MANG KHÔNG ĐÚNG BẢN CHẤT VẤN ĐỀ. ĐƠN GIẢN THẾ NÀY: BẠN THẤY ĐƯỢC 1 VẬT LÀ ÁNH SÁNG TRUYỀN ĐẾN MẮT BẠN, ÁNH SÁNG NÀY CÓ THỂ TRỰC TIẾP DO VẬT SẢN SINH RA NGUỒN SÁNG( NGÔI SAO HOẶC MẶT TRỜI) HOẶC PHẢN CHIẾU ...

Bình luận

Họ tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Nội dung

  • Chia sẻ với chúng tôi
  • Hình thức thanh toán
  • Lên trên